USŁUGI

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, a także w celu podnoszenia jakości świadczonych usług prawniczych pragniemy naszym klientom zaoferować nową jakość świadczononej pomocy prawnej.

Każdy klient naszej kancelarii jest traktowany indywidualnie, z należytą uwagą, zainteresowaniem i starannością. W przypadku spraw rodzinnych, zwłaszcza rozwodowych, kancelaria pomaga w doborze w razie zaistnienia takiej potrzeby odpowiedniej pomocy psychologicznej. Naszym celem jest zapewnienie pełnego wsparcia dla naszego klienta, albowiem zdajemy sobie sprawę, że sprawy sądowe to nie tylko przepisy i paragrafy, ale również przeżycia i emocje, które często towarzyszą w tego typu sprawach.

Każdy klient jest na bieżąco informowany zarówno telefonicznie jak i drogą e-mailową o stanie sprawy, a ponadto może zapoznawać się z aktami swojej sprawy znajdującymi się w kancelarii adwokackiej.

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług:

 


PRAWO RODZINNE ORAZ OPIEKUŃCZE

 

Przygotowanie i negocjowanie majątkowych umów małżeńskich (intercyz) oraz umów alimentacyjnych;

Prowadzenie spraw o separację i rozwód wraz z orzekaniem o władzy rodzicielskiej;

Dochodzenie przed sądem alimentów na dzieci/małżonka;

Prowadzenie spraw związanych z pochodzeniem dziecka (np. ustalenie ojcostwa i zasądzenie alimentów, ustalenie macierzyństwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, unieważnienie uznania dziecka, nadanie nazwiska ojca, zmiana nazwiska);

Prowadzenie spraw związanych z adopcją, opieką i kuratelą,

Prowadzenie spraw małżeńskich majątkowych (np. podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności ustawowej, umowy majątkowe małżeńskie).

PRAWO GOSPODARCZE

 

Analiza stanu prawnego przedsiębiorstw (due-delligence)

Umowy i opinie prawne

Statuty oraz rejestracja podmiotów gospodarczych

Reprezentacja w negocjacjach handlowych

Reprezentacje przed sądami, sądami arbitrażowymi oraz organami administracji

Obsługa zgromadzeń wspólników i walnych akcjonariuszy

Przekształcenia (zmiany formy prawnej, zmiany wspólników)

Dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym (windykacja należności, itp.)

Wnioski o ogłoszenie upadłości

Reprezentacja w postępowaniach upadłościowych

PRAWO KARNE

 

 

Udzielanie porad i opinii prawnych z zakresu prawa karnego;

Obronę we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach, wykonawczym);

Reprezentację przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli, prywatnych oraz powodów cywilnych;

Sporządzanie i składanie pism oraz wniosków procesowych.

PRAWO PRACY

 

 

Przygotowanie lub konsultację treści umów o pracę;

Przygotowanie lub konsultację treści kontraktów menadżerskich;

Przygotowanie lub konsultację treści umów o zakazie konkurencji;

Opracowanie wewnętrznych regulacji na zlecenie pracodawców (m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);

Doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia u pracodawców;

Prowadzenie audytów z zakresu prawa pracy;

Sporządzanie układów zbiorowych pracy;

Reprezentację klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy;

ROZLICZENIA


RYCZAŁTOWE

W umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania. W razie powierzenia nam zleceń ponad przewidzianą pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Wszystkie czynności prawników są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem danej sprawy oraz poświęconego czasu. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest jako iloczyn godzin poświęconych na obsługę prawną oraz ustalonej w umowie stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWĘ

W umowie z klientem ustala się jedną kwota za całą sprawę, w tym również za prowadzenie sprawy przed instancją odwoławczą, dotyczy to
w szczególności spraw z zakresu prawa rodzinnego.

PRZYPADKI WYJĄTKOWE

W sprawach skomplikowanych albo w przypadku trudnej sytuacji materialnej klienta możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowego od sukcesu (success fee) i przystępnego wynagrodzenia ryczałtowego.

KONTAKT


BIURO
Kancelaria Adwokacka
Adwokat Sandra Sobańska-Drexler
Ul. Stanisława Moniuszki 47, lok. 8
31-523 Kraków
nip 6762111965 regon 120127621
Email
sobanska.kancelaria@gmail.com
Telefon
+48 601 634 407
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek 9 - 17
telefonicznie poniedziałek - piątek 9 - 19:30